Privacyverklaring

Transport Michiels draagt zorg voor uw gegevens

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de ‘GDPR richtlijnen’, willen wij u op de hoogte brengen van de nodige zorg en voorzichtigheid die we bij Transport Michiels hanteren bij de verwerking van persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben.

Transport Michiels BV, met maatschappelijke zetel aan de Zuidgoordijkstraat 1 te 2235 Hulshout, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0434.839.518, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u via deze website of andere kanalen met ons zou delen. Wij doen dit met de grootste zorg en hebben ook de nodige maatregelen genomen om de gegevens die in ons bezit zijn te beveiligen. Indien u hierover vragen zou hebben, mag u steeds telefonisch (+32 (0)15 22 25 54) of via mail (info@transportmichiels.be) contact met ons opnemen.

Via deze website hebben wij u de mogelijkheid gecreëerd om een aantal basisgegevens met ons te delen. In een verdere uitbouw van onze samenwerking kunnen daar nog bijkomende gegevens aan worden toegevoegd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Het opzetten van een commerciële, contractuele, operationele en financiële relatie gelinkt met de uitvoering van activiteiten verbonden met onze (potentiële) dienstverlening aan u of uw klanten
 • Het uitwisselen van persoonlijke informatie noodzakelijk in het kader van een rekruterings- en selectieproces, mogelijks gevolgd door alle activiteiten noodzakelijk binnen het kader van een personeelsadministratie
 • Alle wettelijke of reglementerende bepalingen die we dienen na te leven

Volgende gegevenscategorieën kunnen worden verwerkt in het kader van onze samenwerking:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, voornaam, (e-mail) adres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens zoals uw ondernemingsnummer, bankrekeningnummer(s) en eventueel gepubliceerde jaarrekeningen
 • Beroepsmatige gegevens zoals uw huidige en mogelijks vorige functies

Het gebruik van deze gegevens gebeurt steeds in het kader van uw samenwerking met Transport Michiels en dient enkel om u een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden.

Deze gegevens worden enkel met derden gedeeld indien strikt noodzakelijk in het kader van onze samenwerking. Zo gebeurt dit bijvoorbeeld bij:

 • de verwerking van de loonadministratie
 • het werken met onderaannemers om opdrachten te helpen uitvoeren
 • omstandigheden waarin de wetten of andere regelgeving ons hiertoe verplicht

De bewaartijd van deze gegevens loopt samen met de looptijd van onze samenwerking tenzij een langere tijd gerechtvaardigd of vereist is of door andere wettelijke verplichtingen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u volgende rechten toe :

 • het recht op inzage/toegang van/tot uw gegevens (verzoek richten tot info@transportmichiels.be)
 • het recht op de rechtzetting van uw gegevens
 • het recht om vergeten te worden (tenzij er rechtsgrond is die het behoud van uw gegevens wettelijk vereist of noodzakelijk maakt voor de uitvoering van onze lopende overeenkomst)
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • het recht om klacht in te dienen (commission@privacycommission.be)
 • het recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Transport Michiels hoopt u voldoende geïnformeerd te hebben over de verwerking van uw gegevens. Indien u alsnog vragen zou hebben, mag u steeds telefonisch (+32 (0)15 22 25 54) of via mail (info@transportmichiels.be) contact met ons opnemen.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een éénmalig transport nodig of bent u op zoek naar een vaste transportpartner voor regelmatige variabele of vaste trajecten?
Zoekt u tijdelijke of permanente opslagruimte voor uw goederen? Zoekt u een logistieke partner om uw goederen in voorraad te houden en bij afroep uit te leveren, al dan niet met herstapeling of herverpakking?